Woning voorraad renoveren (vervolg op ‘nonsens’)

Discussie helpt inderdaad om de zaken steeds scherper en duidelijker te krijgen. Zoals Jan Willem vd Groep, stelt in zijn follow up column nav onze discussie twee weken geleden. https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertposts/20170713-duurzame-discussie-het-vervolg Dus ook weer een poging van mijn kant om de zaak scherper te krijgen. (zie bijdrage 6 juli op deze pagina voor de eerdere stukken)

Wat Jan Willem doet, innovatie, bouwsysteemverandering,  is allemaal nodig. En zijn  berekeningen kloppen: zo lang het over 1 woning gaat. Maar als we de cumulatieve impact van de hele woning voorraad nemen ( 0-energie, maar de totale embodied impact van 7 miljoen x materialen) komen we nog steeds veel te hoog uit, om onder de 2 graden opwarming te blijven. Dat wil zeggen, een te hoog totaal CO2 emissie gehalte, gerelateerd aan de 800- Gt die we wereldwijd nog maximaal mogen uitstoten. ( en dat deel daarvan dat verhoudingsgewijs beschikbaar is voor Nederland en woningen*) Dat had ik ook niet verwacht, toen we dat narekenden, maar is niet anders. Het is onder aantal aannames, en indicatief, maar ook met aantal zaken nog niet eens meegerekend. De crux zit hem erin , dat dat resterende budget vooral wordt opgesoupeeerd door nog niet gerenoveerde woningen. Pas als we 450.000 woningen per jaar doen, 6% van de voorraad (met ingaand van 2016) , dan maken we enige kans om binnen dat CO2 emissie plafond te blijven. ( voor 2 graden, de 1,5 optie is geheel onhaalbaar)[1]

co2-renovatie-6

En ja alle berekeningen van Jan Willem kloppen, er is een mega besparing op operationele energie, en ja, en per woning is de investering al lang terugverdiend. Maar cumulatief laat dus een ander beeld zien.

Dat zou inderdaad gezien kunnen worden als inleveren op comfort. Dat klopt. Maar het is zou vreemd zijn als we de luxe verkregen met een grote gasbel ( want toen zijn we van 1 ruimte tijdelijk verwarmen overgegaan op het hele huis continue op 21 graden houden met cv) overeind zouden kunnen houden met mega materiaal inzet ( en CO2) , als we tegelijk die gasbel ( en alle andere fossielen) weer uitfaseren.

Ik ben nog steeds voor 0-energie, en voor PV panelen! Niet stoppen dus met ZEB en panelen, , maar 0 maken met veel minder panelen (en minder isolatie) , dus minder op te wekken , dus zorgen voor minder vraag door gebruik en gedrag** .En dan nog is het een mega opgave, laat dat duidelijk zijn, waarbij nog steeds  innovatie nodig is, en ‘de bouw om moet’ .

 

 

* als er nog maar 800 GT totaal mag worden uitgestoten om onder de twee graden te blijven, (2016 [3] dan is het Nederlandse deel daarvan 2 Gt (fair share naar aantal inwoners) . Als de gebouwde omgeving 40% van de emissies verzoorzaakt en de woningen 20% dan resteert nog maar 0,4 Gton voor woningbouw. Totaal, voor alles. (2016)[1]

** Deze vergelijkingen gaan over het optimaliseren van het gebouwgebonden energie gebruik. In de NOM aanpak bijvoorbeeld wordt het hele huishoudelijk gebruik meegenomen. Dat is een van de redenen dat er extreem geïsoleerd moet worden, om aantal PV panelen voor gebouwgebonden gebruik te reduceren, om zodoende dakoppervlak over te houden voor panelen voor huishoudelijk gebruik. Maar dat leidt dus tot averechtse effecten mbt gebouwgebonden maatregelen. (voor de hele voorraad dan weer) Het enige dat echt helpt, en ons onder 2 graden kan houden, is zowel gebouwgebonden als huishoudelijk gebruik sterk te reduceren. Niet door maatregelen, maar door de behoefte terug te schroeven. Hoe dat is een andere discussie

[1] www.buildingscarbonbudget.org

[2] http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html

[3] https://www.theguardian.com/environment/datablog/2017/jan/19/carbon-countdown-clock-how-

 

 

 

LinkedInFacebookShare

admin