Tijd voor een dwangsom: 1000 miljard Euro

Als de overheid de burger niet in bescherming neemt, maar zich laat leiden door een paar opstandige boeren, wat opgelaten vliegers, wat schreeuwerige bouwers, en exporterende parasieten, dan is het tijd voor maatregelen.

We hebben immers ambtenaren en parlement aangesteld om de burger belangen te dienen. Niet het bedrijfsleven, in de brede zin des woords. Dat wil zeggen, bedrijfsleven kan bediend worden, maar alleen als het burger belang daarmee gediend is. Dat is echter al langer niet meer het geval.

Als parlement en regering groei blijven stimuleren, vooral door en voor export en internationale handel, dan vergt dat meer mensen, die we vervolgens weer tekort komen, die zijn weggezogen uit de basisvoorzieningen waar we 100 jaar voor gevochten en gewerkt hebben, zoals zorg en onderwijs. Dat is niet in het belang van de burger. In ieder geval niet deze burger. Met bovendien enorme schadelijke neveneffecten. Zoals stikstof, fjjnstof, CO2 , plastic deeltjes in ons eten, en ga zomaar door. De contouren an de rampzalige effecten worden langzaam duidelijk. En dan moet de rechter er aan te pas komen. Zoals de raad van state mbt stikstof. En zoals de Urgenda zaak over de CO2 normen en doelen. Die niet gehandhaafd worden. En de rechter veroordeelde de overheid, en die deed daar niks mee. En de rechter veroordeelde de overheid in hoger beroep, en de overheid deed er niks mee. En nu dreigt de Hoge raad die vonnissen te bestendigen. En dan? Het is een paardenmiddel, maar het is toch echt tijd om de overheid een dwangsom op te leggen voor ieder jaar dat ze in gebreke blijft. Geld schijnt het enige te zijn, waarin regering en politiek geïnteresseerd zijn, dus, moet je dan ook maar geld als drukmiddel inzetten.

Laten we eens verkennen hoe hoog zo’n dwangsom zou moeten zijn, aan de hand van maatregelen die de burger/bewoner moet nemen, omdat de overheid in gebreke blijft. Vooral door groei te stimuleren en het tegenoverstelde effect te sorteren. Vooral mbt tot de klimaatcrises.

En dan reken ik niet mee dat het klimaat wereldwijd bepaald wordt, het gaat er om, slaagt de overheid er in het aandeel van Nederland binnen de afspraken te houden. Dan kan het nog steeds zo zijn, dat doordat andere landen laks zijn, die 1,5 graad niet gehaald wordt, maar daar kan onze overheid dan niets of niet veel aan doen, Maar het minste wat ik als burger mag verwachten is dat de eigen overheid zijn aandeel levert, in onze bescherming.

En laten we het even bij alleen CO2 houden, als dat omlaag gaat gaan de meeste andere destructieve processen ook de goede kant op.

Het is duidelijk dat ‘het weer’ grote invloed gaat hebben. Zoals daar zijn: steeds hevigere buien. Die nopen om de hele regen waterafvoer van de woning te herzien, om die grote hoeveelheden aan te kunnen en overstroming en lekkage te voorkomen. Ca 2500 Euro. Het riool systeem moet ook aangepast, ca 1000 Euro per woning.

Dan zijn er de hittegolven die meer en heter worden, wat al snel leidt tot onwerkbare dagen voor de zzp’er, en dat zijn we straks allemaal, geschat op 10 per jaar a 800 Euro per dag is 8000 Euro gederfde inkomsten. Per jaar!

Het Overlijdensrisico bij die hittegolven neemt toe. Dat kan het leven met enkele jaren bekorten, maar zeg dat dit gemiddeld leidt tot 3 maanden verkorting, zijn de 0,25 minder levensjaren. De medische stand rekent ongeveer met 80000 per levensjaar, ergo 20.000 Euro

Verdroging van de grond, leidt tot scheuren in de woning. De herstelkosten , laag ingeschat toch gauw 10.000 Euro per woning.

De tuin legt het loodje, moet opnieuw aangeplant worden met hitte en droogte bestendige planten, je bent zo 2500 Euro armer.

Doordat de elektriciteitsbehoefte nog steeds stijgt en het net problemen heeft, zal er vaker stroomuitval plaats vinden, kijk naar Belgie, en dat leidt weer tot kosten. Laten we die stellen op 1 bedorven vriezer voorraad per jaar, toch gauw 200 Euro.

Allerlei risico’s worden groter, overstroming, blikseminslag, brand, waardoor de verzekeringen omhoog gaan. Houden we het op 250 Euro per jaar.

Dat is dan nog zonder de grotere kans op infectieziekten door nieuwe opduikend exotische insecten, wat leidt tot een grotere sterfte kans of in ieder geval ziektekosten: eigen risico zal wel 250 Euro omhoog gaan. Per jaar dus. Nog afgezien weer van gemiddeld kortere levensverwachting. Die laten we even zitten.

En dat zijn nog directe kosten. Indirect krijgt de burger ook nog het een en ander voor zijn rekening: falend beleid leidt bijvoorbeeld tot extra verhoging dijken, die we allemaal moeten betalen. Dat is puur aanpassen, heeft niets te maken met klimaatverandering voorkomen. Dat is nu al geschat op 65 Euro pp per jaar, [x] maar bij uitblijvend beleid zal dat gauw verdriedubbelen, als ze verder moeten worden opgehoogd: 200 Euro per jaar.

Als verdroging doorzet komt drinkwatervoorziening in gevaar, dan moeten we over op flessenwater, toch gauw 1 Euro per dag, 365 per jaar.

Oogsten gaan vaker verloren, waardoor voedselprijzen gaan stijgen, zeg 50 Euro per maand, 600 per jaar. Dan heb ik het nog niet over de kosten van noodvoorraden aanleggen, die krijgen ze even cadeau.

En dan zijn er nog de vluchtelingen. Die zullen in grote getale komen, en waarvoor de rekening weer gezamenlijk gedragen moet worden. Uiteraard, maar daar hangt een prijskaartje aan. Als het er 1 miljoen zijn, aan 1000 Euro per maand, dan drukt dat op totaal aantal Nederlanders als 1/17e deel: oftewel ca 60 Euro/mnd, per jaar 720 Euro.

Ik vergeet natuurlijk als argeloze burger vast nog wat onverwachte posten, dus 15 pct onvoorzien lijkt me redelijk. Al zou dat best een veelvoud kunnen zijn,gezien de trackrecord van de overheid bij grote projecten.

Dat brengt ons tot te maken kosten in de orde van eenmalig 36.000 Euro pp, en nog eens 12585 per jaar. Dat is om te beginnen afgerond al 50.000 Euro pp , voor het eerste jaar,

Dat maal 17,5 miljoen Nederlanders, komt dat neer op dat 875 miljard, plus onvoorzien, 131 miljard, totaal toch een gezamenlijke claim van meer dan 1000 miljard Euro.

Per jaar loopt dat ook nog eens op met 12585 euro per inwoner , ofwel na 10 jaar is dat ca 160.000 Euro, zijnde 2700 miljard Euro.

Ik zou willen voorstellen dat naar rato op te eisen, gelijk lopend met de doelen zoals door die overheid en haar beleid zelf vastgesteld: in 2020 25% opeisbaar, in 2030 50% opeisbaar, en in 2050 100% opeisbaar.

Kijk dat is nou de geld-economie. Tijd dat niet alleen de overheid en bedrijfsleven, maar ook wijzelf dat eens toepassen.

 

 

* niet gerekend:

-bijlessen kinderen, omdat onderwijzend personeel ontbreekt

-zorgkosten buitenland, omdat hier personeel ontbreekt

-kosten uitbouw electriciteitsnet, door ongeremde stiiging electriciteitsgebruik (datacentra etc)

-tijdverlies files

-kortere levensverwachting uitheemse insekten

-etc ?

LinkedInFacebookShare

admin