Golf – de decadentie in ons ruimtegebruik

Voor een nieuw boek verken ik de ruimte-tijd relatie van vele menselijke activiteiten, als maat voor onze systeem belasting, en om te zien of er alternatieven zijn die met minder toekunnen.

Ruimte tijd in die zin dat de omzetting van zonne-energie de basis is van leven alhier op aarde, en dat er ruimte cq land nodig is , dat in een bepaalde tijdsperiode die zonne-energie zijn werk kan laten doen. Als zodanig is de ruimte-tijd op aarde voor processen dus gelimiteerd. En alle activiteiten zijn daarmee ruimte-tijd gerelateerd.

Bij toeval stuitte ik daarbij op Golf, en ging eens wat zitten rekenen. Uit een eerdere verkenning wist ik al dat golfen een groot ruimtebeslag heeft. Op een 18 holes baan van 75 ha kunnen per jaar ca 40.000 spelers-ronden gespeeld worden.[x] Iemand die dus normaal 1 per week golft, ca 4,5 uur, zal dat vanwege vakanties en slecht weer ca 2/3 van de jaarlijkse weken doen . Hij legt dus beslag op 34 van die 40.000 mogelijke ronden, op die 75 hectare. Dat op elkaar gedeeld geeft een ruimte tijd beslag voor die ene golfer van 650 m2-jaar…. En dat is veel. Heel veel. Helemaal al je weet dat er per persoon in Nederland maar 0,2 hectare beschikbaar is, 2000 m2. Golfers nemen dus in absolute zin veel ruimte in, ofwel, trekken dus onevenredig veel ruimte naar zich toe…ze laten het letterlijk breed hangen. Of anders gezegd : ze claimen een grote sociale ruimte-tijd cirkel. En die is dus onttrokken aan het productieve vermogen van ons land, wat weer veroorzaakt dat bijv. de landbouw zijn productie moet verhogen, om hetzelfde hoeveelheid te leveren op minder land, ten koste ook van weer meer landbeslag, voor kunstmest, pesticiden productie en andere mechanisatie en robotisering van het proces. (ruimte-tijd ’elders’) In plaats van ruimte-tijd alhier voor open, volle-gronds landbouw op bio-ecologische wijze… En die kosten worden dus ook weer afgewenteld op iedereen, ook niet golfers, diegenen dus met een veel kleiner sociaal-cultureel ruimte-tijd beslag. Die relaties worden met ruimte tijd berekeningen helder…

Golfers reizen ook nog eens regelmatig , om op andere banen te spelen: met SUV’s, en vliegen er soms zelfs voor naar het buitenland. Voor een weekendje golfen, ofwel een weekendje ruimte-tijd claimen van anderen. De sociaal culturele ruimtetijd beslag explodeert… Golfen zou dan ook als eerste verboden moeten worden, of op zijn minst zwaar belast: naar rato van ruimtetijd-beslag, dus. Vergelijk het met rekening rijden, naar rato van weggebruik. Maar dan dus naar rato van grondgebruik….

Dat klinkt overdreven, denkt u? Wel, denk dan eens aan het volgende: stel als iedereen in Nederland in principe 1 x per week wil golven (die 34 keer) dan hebben we daar 1/3 van alle land in Nederland voor nodig… Als ze echt iedere week zouden gaan (50 x per jaar) zelfs de helft van alle land…!* En hebben wij niet allemaal recht op 1x per week golfen…?

Maar goed, deze verkenning was niet bedoeld om golfers aan de paal te nagelen . Maar de cijfers zijn veel hoger als ik dacht toen ik begon te rekenen. Dus bij nader inzien: golf is crimineel, in een land waar we iedere m2 drie keer moeten omdraaien voordat we hem inzetten voor woningen, boeren, wegen, bossen, natuur, waterberging, en zo meer. Dan ga je niet 1/3 of de helft van alle land inzetten om wat te wandelen, op een veld waar de natuur kort wordt gehouden en om met de wandelstok af en toe tegen een balletje te slaan. Je mag er niet eens de hond uitlaten.

Het is uiteraard niet alleen in Nederland dramatisch met dat landgebruik: 60% van de inwoners van Nairobi leeft in sloppenwijken, en , zo rekende Lars Reutersward van UN Habitat ons eens voor, die wonen allemaal samen op net zoveel oppervlak, als het gezamenlijke oppervlak van de golfterreinen in de stad! Dat is zelfs nog beschamender.

Golf blijkt dus het ultieme voorbeeld van de decadentie van onze soort, die het zich permitteert om de natuur , waarvan ze afhankelijk is, kort te houden, letterlijk en figuurlijk. Alles moet wijken voor dat balletje dat door de lucht moet kunnen zweven en over een kortgewiekt grasveld moet kunnen rollen.

Er rest niets anders dan die terreinen te sluiten **, en in ieder geval dit zwaar te belasten, in termen van gederfde zonne-energie inkomsten, hetzij in energie, hetzij in biomassa. En de golfers moeten zich dan maar aanpassen. Net zoals ik al voorrekende hoe we Rugby konden omvormen tot klimaatneutraal rugby! [2] door in bossen te gaan spelen, zullen golfers moeten overschakelen naar Boerengolf of Urban golf, een balletje slaan in de bossen, of tussen gebouwen, met echte handicaps dus. Zo niet , dan zijn golfers een handicap voor de maatschappelijke transitie.

.

* En naar aanleiding van vorige aflevering, over de helft van het land onder NAP opgeven, dan blijft er niets over als de andere helft golfterrein is…

.** https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/china-closes-111-golf-courses-to-curb-environmental-impact-of-green-opium-1.2947914

[1] https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0865.bgBPgolfbaan-VG01/t_NL.IMRO.0865.bgBPgolfbaan-VG01_5.3.html

4.100 holes in Nederland (2018) tegenover circa 3.500 in 2013.

Het gemiddelde aantal leden per club daalt van 830 naar 714 leden (-14%)

Over een jaar genomen zijn praktisch op een 18-holes baan maximaal ca 40.000 rondes haalbaar (bron: Gosta 2007). De praktisch haalbare bezetting bedraagt 50% hiervan, daarom maximaal ca 150 spelers per dag. (zomer) / 5 wintermaanden 1/3

– golfen 1x per week 18 holes 4,5 uur, 2/3 x 52 = 34 / 40000 x 75 ha = 650 m2-jaar per speler

– check: 7mnd x 30dgn x 150spelers plus 5x30x50 : ca 40000 ronden-spelers

[2] http://ronaldrovers.nl/klimaatneutraal-rugby/

LinkedInFacebookShare

admin