de week: lancering website ‘CO2 en gebouwen’, en meer

Afgelopen week is de website gelanceerd, met verkenningen van het resterende CO2 budget om onder de 2 graden opwarming te blijven, en de (on-) mogelijkheden daarvan voor de aanpassing van de gebouwde omgeving. Zie

www.buildingscarbonbudget.org

De eerste drie essays staan erop, maar het is de bedoeling dat er meerdere volgen. Het is een initiatief van academici , lid van iiSBE, de Internationale NGO actief voor een duurzame gebouwde omgeving.

Omdat afgelopen jaar consensus ontstond over het nog maximaal uit te stoten CO2 emissies, voordat de 2 graden wordt overschreden, was er een duidelijk handvat om na te gaan wat met dat budget wel en niet kan. Dat budget is minder dan 800 Gt CO2-e , Zie ook de teller die loopt op de website van de Guardian: https://goo.gl/5N7hP7

Als we dat budget (800) delen door het aantal aardbewoners dan levert dat een maximum totaal per persoon op van ca. 111 ton . Als voorbeeld: in Nederland gebruiken we per persoon per jaar 10 ton, dus in 11 jaar, 2028 is het op! Als je naar Nederland als geheel kijkt, is er slechts totaal 2 Gt beschikbaar ( ( bij 2 graden, bij 1,5 nog veel minder) Slechts een deel daarvan kan ingezet worden om de gebouwde omgeving te verduurzamen, ( bouw windparken, renoveren/isoleren woningen etc) . En wat kan daarmee, is dan bijv. een vraag. De verkenningen zijn te vinden op de website, en 2 Gt voor Nederland is niet veel, kan ik verklappen.

We houden onszelf aardig voor de gek, als we dat soort rekensommen niet maken. Wat ook wel blijkt uit een aantal andere publicaties afgelopen week.

Er wordt veel gespeculeerd op de energie reducties die onder de noemer “ smart zijn te behalen, zoals smart homes. Afgelopen verscheen een paper die dat onderuit haalde: smart homes hebben nauwelijks effect op het energiegebruik. De paper is hier te vinden: https://goo.gl/6K00II

En of dat nog niet genoeg was kwam er een studie van de EU overheen naar CDM en Carbon offset’s. ( CDM: clean development mechanism, een afspraak uit de Kyoto agreement, dat landen CO2 uitstoot mogen compenseren met maatregelen in het buitenland) U wordt regelmatig lekker gemaakt met de boodschap dat reizen geen probleem is, als u maar een aflaat koopt in de vorm van Carbon offset’s, u betaald en dan worden er bijvoorbeeld bomen aangeplant ergens ver weg. Probleem opgelost. Helaas. In 85 % van de gevallen, waarbij zo’n regeling wordt aangeboden is het hoogst twijfelachtig dat de CO2 emissie reductie ook wordt gehaald.

Het rapport is hier te downloaden: https://goo.gl/RL0PVN

Wij houden ervan om ons optimistisch uit de crisis te praten en te innoveren. Maar zo zit dat dus niet in dit geval: het is serieus, en er is heel weinig ruimte voor nieuw dingen. We zullen gewoon zwaar terug moeten in CO2 emissies, en dus in energie materiaal en voedselgebruik. Zoals Thomas Lützkendorf ook laat zien in zijn bijdrage aan de buildings carbon website: we zullen per persoon moeten gaan rondkomen van maximaal 1 ton CO2 per jaar . En dat is niet veel . Het Duitse ministerie publiceerde er zojuist een rapport over om de menen er op voor te bereiden: Carbon neutral lifestyle. https://goo.gl/wbPVYW

En als klap op de vuurpijl werd CSC gelanceerd: Concrete Sustainability Council met , met labels voor groene beton. (http://www.concretesustainabilitycouncil.org/ )

Schaamteloos meeliften op het imago dat door FSC is gecreëerd : Maar beton , in tegenstelling tot hout ,wordt niet hergroeid, en evenmin gecompenseerd. Wij van WC eend en zo.

Recent heeft de cement industrie nog het euro parlement om de tuin geleid, waardoor ze nu van 2020 tot 2030 gratis CO2 emissierechten hebben gekregen. En nu pretenderen ze “duurzaam’ te zijn met dat CSC logo, dat cement verpakt in een brei van criteria rond beton. De belangrijkste component, de energie/CO2 van cement, is verpakt in vele ander categorieën, en telt slechts voor 13% mee in de cement categorie. En cement is weer maar 25% van de totale beton beoordeling. De ultieme truc, waarmee de industrie al ruime ervaring heeft, in andere tools zoals LEED en Breeam, die tienatllen criteria kennen die weer met een subjectieve weegfactor worden opgeteld zodat alles verborgen is. En nu introduceert 1 zo’n materiaal uit die tools, weer een eigen multicriteria mist. Verpak het in een heleboel rommel, en het wordt rommel.

Ik heb niets tegen beton, mooi materiaal. Maar ik haat het als ze de boel misleiden, met nep labels en beoordelingen.

Het is des tes schokkender , als je de bijdrage van Guillaume Habert leest, die laat zien dat om komende 3 decennia nog 3 miljard mensen te huisvesten, de enige optie is om dat met biobased materialen te doen. . Er is geen ruimte of dat met staal of beton te doen, of met marginale voordelen, of te compenseren met bomen planten, of wat dan ook.

Ik ben bang dat we daar veel te optimistisch over zijn, , gezien de berichten hierboven, en voortdurend het slachtoffer zijn van ‘ innovatieve’ industrie, oppertunistische overheden, groene aflaten, en ‘ smart’ campagnes. Het klinkt mooi maar is opportunistisch en niet onderbouwd.

Vandaar die website, nuchter rekenen, en de gevolgen onder ogen zien.

LinkedInFacebookShare

admin