“Lost in Indicators”: DALY, PDF en DELY.

worm

We kunnen mooie zogenaamde wetenschappelijke methoden bedenken om alle effecten van onze impact te berekenen, maar uiteindelijk zijn maar twee gegevens relevant: energie en materiaal gebruik, en de rest is daarvan afgeleid: alle emissies, naar lucht of water, vervuiling ,… Continue Reading

De Hernieuwingstijd van alle bronnen- Maxergy 3.0

regeneratie-volhoudbaar-landgebruik-2b

Alles is hernieuwbaar – classificatie naar groeisnelheid grondstoffen – hernieuwingstijd – stroomdebiet… Als gevolg van aantal recente projecten zijn er nieuwe inzichten ontstaan rond kringlopen. Namelijk dat alle bronnen hernieuwbaar zijn, zelfs metalen. Het is gewoon een kwestie van tijd…… Continue Reading

PBL: “duurzame biomassa”. En dan verbranden? Op herhaling… 2/2*

img_20181213_122706691

(later annex toegevoegd, vanwege voortgaande discussie, zie onderaan) Iedereen flirt momenteel met ‘biobased’ bronnen. Niet vreemd natuurlijk, ze groeien vanzelf ( zonne energie), ze leggen CO2 vast, vereisen weinig energie om te verwerken, en zijn veelzijdig. Je kan er mee… Continue Reading