Boek referenties

Hieronder staan de referenties en weblinks uit het Boek: ‘Gebroken Kringlopen’.

(opmerkingen in cursief toegevoegd na verschijnen boek)

correcties:

Op pag 315 onderaan staat een intermezzo. Daar is een verkeerde tekst terecht gekomen. De juiste tekst dient te zijn:

Een klein intermezzo. Het budget om onder de 1,5 graad te blijven, was in 2016 200 Gton, inmiddels (2019) nog maar ca 100 Gton. Hoeveel zonnepanelen kan je daarvan maken? Als we grofweg rekenen met 75 kg CO2 uitstoot per geproduceerde m2 zonnepaneel, en met 120 kWh opbrengst ( in NL) dan is daarmee 1,6x 10*14 kWh mee te produceren. De wereld verbruikt momenteel 157500 TWh, ofwel 1,575x 10*14 kWh. Vrijwel gelijk: met andere woorden: Als we alles op zonnecellen willen laten draaien, dan is ons totale CO2 budget om onder de 1,5 graad te blijven net genoeg om ze te produceren. Maar dan mogen we absoluut niets anders meer doen, totdat we die panelen hebben geproduceerd. Uiteraard, de hele infrastructuur en opslag ed. nog niet meegerekend. En ook de uitputting van grondstoffen zelf niet. Dit is een heel grove som, en om onder de twee graden te blijven ziet het er iets beter uit, maar het geeft aan over welke orde van grootte we het hebben. Dat gaat dus echt niet zonder drastisch ons energiegebruik cq. vraag te verminderen.

 

referenties:

0‐1

[1] F.H. King (Vertaling en bewerking: Sietz Leeflang), Vierduizend jaar

kringloop landbouw. Verslag van een reis in 1909 door China, Korea en Japan.

2011.

0‐2

[1] http://www.bbc.com/news/world‐middle‐east‐11101797

[2] https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2014/11/14/364084008/dust-bowls-arent-just-an-interstellar-thing?t=1541182253818

[3] http://fortune.com/2017/01/24/china-government-artificial-rain-program/

[4] aquaduct: https://www.youtube.com/watch?v=7s5UungzXhw

[5]

https://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/the-mighty-river-that-dried-up-i-am-red?source=relatedvideo

[6] and [7] Sand Wars, film van Denis Delestrac

TED talk Delestrac: https://www.youtube.com/watch?v=VOXikTyZxPA

full documentary, (in German):

https://www.youtube.com/watch?v=UGyjZnugAsQ

PART I

1‐1

[1] Sean Carrol, From Eternity to Here, The Quest for the Ultimate Theory of

Time, 2009

[2] Michael Pollan, The omnivore’s dilemma. 2006

1‐2

[1] Sven Erik Jørgensen, Eco‐Exergy as Sustainability (The Sustainable World),

2006, en andere boeken.

[2] https://www.visionair.nl/wetenschap/wat-zou-gebeuren-als-de-zon-zou-verdwijnen/

[3] Naomi Klein, The Shock Doctrine, 2007

[4] Amini S. et al (2007) Quantifying the quality loss and resource efficiency of

recycling by means of exergy analysis, Journal of Cleaner Production 15 (2007)

907‐913

1‐3

[1] Mudd, G., The sustainability of mining in Australia: Key production trends

and their environmental implications for the future. Research Report, October

2007 ( http://civil.eng.monash.edu.au/about/staff/muddpersonal/rr5/ ).

[2] J.H.M.Harmsen, A.L.Roes, M.K.Patel, The impact of copper scarcity on the

efficiency of 2050 global renewable energy scenarios. Energy, Volume 50, 1

February 2013, Pages 62‐73.

1‐6

[1] Circular Economy Guide http://ceguide.org/ , juni 2017, World Business

Council for Sustainable Development

[2] Circular economy, Denmark as a circular economy solution hub, State of

Green, Version 1.0

[3] Journal of Industrial Ecology, Special Issue: Exploring the Circular Economy

June 2017, Volume 21, Issue 3, Pages 471–795

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.2017.21.issue‐3/issuetoc

[4] EU communication: Towards a circular economy: A zero waste programme

for Europe, 250914, {SWD(2014) 206 final}

[5] Circular Economy, Improving the Management of Natural Resources,

Editing and coordination: Beatrice Huber. Swiss Academies of Arts and

Sciences

[6] Circulaire economie, van wens naar uitvoering, Juni 2015, raad voor

leefomgeving. Paragraaf 1.2 rli028

[7] SER, Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen. SER

Advies, Juni 2016. De Nederlandse SER (economie!) komt enigszins verrassend

nog met de beste en meest eigen versie. Weliswaar is er nog steeds

onderscheid in organisch en technisch maar wel de enige die een indicator

aan het geheel hangt: de ecologische voetafdruk. En met het advies dat die

terug moet van 4,4 ha naar 3 ha per inwoner in 2030, en in 2050 naar het

wereld gemiddelde (van nu) 1,89 ha (feitelijk: gha, global hectares ‐

gemiddelde ha landopbrengst, zoals eco footprint die berekend). Dat dwingt

in feite de samenleving naar leven binnen de natuurlijke kringlopen (binnen

het herstelvermogen daarvan). Dat is een goede zaak, maar de consequenties

daarvan worden niet geheel overzien in het rapport, lijkt me.

[8] Fred Pearce, When the Rivers Run Dry: Water–The Defining Crisis of the

Twenty‐First Century. 2007.

https://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/12/141216-colorado-river-delta-restoration-water-drought-environment/

1‐7

[1] https://www.knack.be/nieuws/planet-earth/the-good-the-bad-and-the-ugly-risico-s-van-een-verkeerd-ingevulde-circulaire-economie/article-opinion-730801.html

1‐8

[1] http://www.superlocal.eu/

1‐9

[1] Ecowatch: study: biomass more polluting then coal

https://www.ecowatch.com/chatham-house-biomass-study-2288764699.amp.html

en Trouw: https://www.trouw.nl/groen/waarom%20biomassa%20een%20grotere%20klimaatkiller%20is%20dan%20steenkool%20~a8d089d1/

[2] Zie interessant overzicht in Wise, met als conclusie: er is geen duurzame

toekomst weggelegd voor de toepassing van houtige biomassa voor energie.

https://wisenederland.nl/groene-stroom/biomassa-energie-tricky-business

[3] See for some more background on Exergy: https://www.researchgate.net/publication/289460684_Exergy_relativity_the_role_of_materials_and_Embodied_Land_Discussion_paper_on_exergy_and_mass

[4] Vergelijkende LCA studie bruggen, Vaststellen van duurzaamheidscore van

bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout, September 2013. Beco

iov Agentschap NL.

http://www.houtinfo.nl/bos-milieu/lca-bruggen-onderling-vergeleken

[5] to learn more about EDO, a good start is the Japan for Sustainability organisation JFS:

https://www.japanfs.org/en/edo/

[6] Rovers R.: Resources are not equal: Exploring ranking not weighting,

International Journal of Sustainable Building Technology and Urban

Development Volume 3, Issue 4, December 2012, pages 270‐276

of blog: http://www.ronaldrovers.com/ranking-resources-resources-are-not-equal/

[7] Hoogwijk et al, Exploration of the ranges of the global potential of biomass

for energy, Biomass and Bioenergy 25 (2003) 119 – 133

 

PART II

2‐1

[1] NGO for a 10 million Dutch population: (now 17,2)

http://www.overpopulationawareness.org/en/

[2] Alan Weisman, Countdown. Our Last, Best Hope for a Future on Earth?

2014

[3] bosareaal: http://science.sciencemag.org/content/342/6160/850

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112715003400

[4] Mudd, G., 2007, The sustainability of mining in Australia: Key production

trends and their environmental implications for the future. Research Report,

October

(http://civil.eng.monash.edu.au/about/staff/muddpersonal/rr5/ ).

[5] zie vorige hoofdstuk

[6] 1.7 global hectares 2013:

http://data.footprintnetwork.org/#/?

[7] Voor een meer gedetailleerde benadering van ruimte en tijd, zie: www.maxergy.org

[8] Sustainability in EDO (1603‐1867), Eisuke Ishikawa,

http://www.japanfs.org/en/edo/index.html

[9] Circular Energy will be adressed in Part 4, however a paper on Circular Energy can be found at::

https://www.researchgate.net/publication/318318419_Closing_Cycles_Circular_Energy_the_missing_link

2‐2

[1] http://www.antarcticstation.org/station

http://www.educapoles.org/news/news_detail/a_successful_season_for_science_and_technology_at_the_princess_elisabeth_an/

http://www.alainhubert.com/

[2] Resources are not equal: Exploring ranking not weighting, Rovers R. 2012

Journal: International Journal of Sustainable Building Technology and Urban

Development Volume 3, Issue 4, December 2012, pages 270‐276

[3] Marc Reisner, Cadillac dessert. 1986

[4] Fred Pearce, When the Rivers Run Dry., 2007. Updated version : 2018 Penguin press see also under 1-6 [8]

[5] link rivers National geographic: 8 major rivers running dry:

https://www.nationalgeographic.com/environment/photos/rivers-run-dry/

en http://ronaldrovers.nl/niet-gesloten-kringlopen-de-pijn-naar-ver-weg-verplaatst/

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Andes_flight_disaster

[7] Alan Weisman, Countdown. Our Last, Best Hope for a Future on Earth?

2014

[8] Exploration of the ranges of the global potential of biomass for

energy,Hoogwijk M. et all, 2003, Biomass and Bioenergy 25 (2003) 119 – 133

2‐3

[1] http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

[2] goed verhaal over maslow en vervolg onderzoek: Need theories: Created

by Brian Francis Redmond, last modified by Stephanie Rose Subedi on Sep 06,

2016

https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/2.+Need+Theories

[3] Oxfam report: an economy for the 1 %, 2016,

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report

[4] www.lowtechmagazine.be

2‐4

[1] Malthus: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus en http://www.worldwatch.org/system/files/EWB110_0.pdf

[2] Paul R. Ehrlich, The Population Bomb. 1967.

[3]

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf

[4] Alan Weisman, The world without us. 2008

http://www.worldwithoutus.com/about_author.html

[5] F. Schmidt‐Bleek (with W. Bierter):Das MIPS Konzept – Faktor 10,Droemer

Knaur, Muenchen, 1998. See also:

http://www.factor10-institute.org/files/MIPS_History.pdf

[6] follow the growth live on: http://www.census.gov/popclock/

[7] https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change

2‐5

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/I_%3D_PAT en

https://www.populationmatters.org/ehrlich-equation/

[2] Zie eerder artikel: http://ronaldrovers.nl/?p=75

[3] Population clock: http://www.worldometers.info/world-population/

[4] https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Geboorte

2‐6

[1] Stephen Jay Gould:

http://arnoldia.arboretum.harvard.edu/pdf/articles/483.pdf

[2] Fred Pearce: The New Wild, Why invasive species will be nature’s salvation.

2016. Zie ook: https://thebreakthrough.org/index.php/programs/conservation-and-development/deliberate-nature

[3] Shared Space: https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_space and

https://worksthatwork.com/1/shared-space

[4] Post Carbon – or Post crash – managing the Orbanism,Ronald Rovers,

World Transport Policy & Practice Volume 14. Number 4. April 2009:

http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp14.4.pdf

[5] Urban Harvest: case Kerkrade West: link:http://www.maxergy.org/urban-scale/

2‐9

[1] Our common future, 1987: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

 

PART III

3‐1

[1] Zie hoofdstuk 2-9 Niet mensen, maar bronnen: Brundtland 2.0

[2] Oxfam report:

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report The new and updated version of 2018: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

[3] Naomi Klein, The Shock Doctrine, http://www.naomiklein.org/shock‐

doctrine , 2008

[4] https://edition.cnn.com/2015/12/15/asia/china-canadian-company-selling-clean-air/

[5] https://www.usgbc.org/articles/capitalism-solution-climate-change

[6] Robert U. Ayres et al., The economic growth engine, How energy and work

drive material prosperity, 2009, en https://ruayres.wordpress.com/

[7] Boek recensie: http://www.sustainablebuilding.info/?page_id=6

3‐2

[1] Rifkin, J., The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the

Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. 2015

[2] Robert U. Ayres et al., The economic growth engine, How energy and work

drive material prosperity, 2009, and https://ruayres.wordpress.com/

[3] Kenis en Lievens: De mythe van de groene economie. 2012.

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/433021/2/Kenis+%26+Lievens+%E2%80%90+2014+%E2%80%90+Greening+the+economy+or+economizing+the+green+project+%E2%80%90+pre%E2%80%90print.pdf

[4] Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class. 2014

[5] Michael Huesemann & Joyce Huesemann, Techno‐Fix, Why Technology

Won’t Save Us or the Environment. 2011

3‐3

[1] Itard, L., Macjen, D., & Visscher, H. (2012). Energy Labels in Dutch

Dwellings: A comparison with the actual heating energy consumption.

Research report. Delft University of Technology, Research Institute OTB, Delft,

the Netherlands, and PLEA 2012 Lima Peru conference paper

[2] Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder. 2013

3‐4

[1] Onderzoek vergelijking drinkwater en regenwater door Novem in de jaren negentig: Bij het ter perse gaan van het boek was dit rapport nog niet boven water. Check de website met links voor meest recente info.

[2] https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2017

3‐5

[1] Huesemann & Huesemann, Techno‐Fix: Why Technology Won’t Save Us Or

the Environment , 2011

[2] Anneleen Kenis and Matthias Lievens , The Limits of the Green Economy.

From re‐inventing capitalism to re‐politicising the present. 2015

[3] Vaclav Smil Making the Modern World: Materials and Dematerialization, 2013

3‐6

[1] http://www.lowtechmagazine.be/

[2] https://www.lowtechmagazine.be/2017/05/flatgebouw-op-menskracht.html

[3] https://fullgrown.co.uk/

3‐7

[1] Richard Dawkins, The God Delusion, 2016, en andere boeken.

[2] Robert M. Pirsig, Lila: An Enquiry into Morals. 1992

[3] Max Roser, Our world in data: https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts

3‐8

[1] Meinshausen M., Meinshausen N., Hare W., Raper S., Frieler K., Knutti R.,

Frame D., Allen M., Greenhouse‐gas emission targets for limiting global

warming to 2C. (2009), Nature, Vol 458, April 2009.

CO2 budget: http://www.climatecentral.org/news/two‐decades‐until‐carbon‐budget‐is‐

eaten‐through‐18051

The link does not work anymore, there is a new one, stating three decades in stead of two, untill carbon budget is eaten through: the debate is ongoing…

http://www.climatecentral.org/news/two-decades-until-carbon-budget-is-eaten-through-18051

ref: http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n10/full/ngeo2248.html

en https://www1.ethz.ch/iac/people/knuttir/papers/meinshausen09nat.pdf

[2] Friedlingstein P., Andrew R., Rogelj J., Peters G., Canadell J., Knutti R.,

Luderer G., Raupach M., Schaeffer M.,Vuuren D. Le Quéré C., (2014)

Persistent growth of CO2 emissions and implications for reaching climate

target, in Nature Geoscience 7,709–715

[3] Carbon budget evaluated:

https://www.wri.org/blog/2013/09/world-s-carbon-budget-be-spent-three-decades

be aware that there are new insights regarding the carbon budget since I wrote this

the 1,5 degree budget is blown in 12 years from 2018: https://www.wri.org/blog/2018/10/according-new-ipcc-report-world-track-exceed-its-carbon-budget-12-years

[4] Interactive graph for Carbon emissions budgets:

https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown

(see remarks under [4])

and the datasheet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odltJu_rxabdVXv_pACMBNIRiFSkc_HqJn-V8z0av2w/edit#gid=731498129 (updated)

[5] The Guardian:

https://www.theguardian.com/environment/datablog/2017/jan/19/carbon-countdown-clock-how-much-of-the-worlds-carbon-budget-have-we-spent?CMP=twt_a-environment_b-gdneco

[6] CBS: kijk naar donkergoene deel voor CO2: https://www.cbs.nl/nl‐

nl/nieuws/2017/36/uitstoot‐broeikasgassen‐in‐2016‐licht‐gestegen

[7] CO2 & the Built environment, report by iiSBE academic forum, launched

during COP 22 Marrakesh, 2016, version april 2017, accessible via

www.buildingscarbonbudget.org

[8] Zie artikelen en links over de hybride aanpak op: http://ronaldrovers.nl/hybride-versus-0-energie-nom-aanpak-2/

[9 Zie oa Rapport van Duits milieu ministerie: Climate-neutral lifestyle: Consumers lead the way

. https://goo.gl/wbPVYW

3‐9

[1‐2] Naomi Klein, No Logo, 1999, en The Shock Doctrine, 2007

[3] Clean Development mechanism, evaluation Het rapport is hier te

downloaden: https://goo.gl/RL0PVN

[4] CBS cijfers 2016 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/36/uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen

[5] Guy Standing, zijn presentatie op een conferentie in Malmö is hier te

vinden:https://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-City-Development-2016/Keynote-speaker-videos.html

zijn boek: The Precariat: https://www.amazon.com/Precariat-New-Dangerous-Class/dp/1472536169

[6] Oxfam report: https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643

3‐10

[1] J.R.Mc Neill, Something New Under the Sun: An Environmental History of

the Twentieth‐Century World. 2000, revised 2008

[2] Oxfam report: https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643

[3] http://www.timbertower.de/products/

[4] cement emissies: https://www.duurzaamnieuws.nl/cementlobby-haalt-europese-hervorming-ets-onderuit/

[5] Artikel Cobouw: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2017/05/meer-pv-op-het-dak-liever-minder-101248929?vakmedianet-approve-cookies=1

[6] zie indicatieve berekeningen op: www.buildingscarbonbudget.org

[7] one of many articles and papers: http://www.inkl.com/news/it-could-be-enough-to-condemn-the-two-degree-target-to-oblivion

[8] Naomi Klein, The Shock Doctrine, 2007

[9] Yanis Varoufakis, The Global Minotaur: America, Europe and the Future of

the Global Economy. 2015 . Ook interessant: Alfred Crosby, Ecological imperialism. 1986

3‐11

[1] Een wat meer gedetailleerde analyse van die definities, en de bron van de “ primaire energie” definitie, is te vinden op http://ronaldrovers.nl/?p=331

[2] zie oa The Precariat: The New Dangerous Class Guy Standing 2014

3‐12

[1] zie hoofdstuk 2-9: Niet mensen, maar bronnen.

[2] zie hoofdstuk 3-2: De groeimythe: een piramidespel.

[3] Dick Swaab, Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer. 2015

https://www.theguardian.com/science/2014/jan/28/dick-swaab-sex-brain-theories-men-women-sexuality-womb

[4] Robert U. Ayres & Benjamin Warr, The Economic Growth Engine: How

Energy and Work Drive Material Prosperity. 2009.

PART IV

4‐1

[1] Henri George, Our Land and Land Policy, 1871, en: Progress and Poverty,

1879

http://www.henrygeorge.org/pdfs/PandP_Drake.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_George

[2] History_Will_Absolve_Me

online: https://www.marxists.org/history/cuba/archive/castro/1953/10/16.htm

[3] Fred Pearce, The Land grabbers. 2013

https://www.penguinrandomhouse.com/books/216574/the-land-grabbers-by-fred-pearce/9780807003411/

[4] http://www.blumau.com/de/ankommen/architektur.html

[5]

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2014&start=1961&year_high_desc=true

[6] Hans Meek, Ecologica. Uitgeverij Eburon, 2017

[7] An Economy For the 1%: How privilege and power in the economy drive

extreme inequality and how this can be stopped OXFAM report 2016.

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643

[8] ]: Robert U. Ayres & Benjamin Warr, The Economic Growth Engine: How

Energy and Work Drive Material Prosperity. 2009.

4‐2

[1] De kleine energieatlas, Senternovem, H+N+S architecten, Dirk Sijmons, Min

VROM. 2008,

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.317019023.html/kleine%E2%80%90energieatlas%E2%80%90%E2%80%90ruimtebeslag%E2%80%90van%E2%80%90elektriciteitsopwekking%E2%80%90/

[2] Smil, V., Power Density: A Key to Understanding Energy Sources and Uses.

2015

[3] Exergy relativity, the role of materials, and Embodied Land , Discussion

paper on exergy and mass , Ronald Rovers, 2nd International Exergy, Life Cycle

Assessment, and

Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS2) , 19 ‐ 21 June, 2011, NISYROS

‐ GREECE

[4] Dukes, J.S. 2003. Burning buried Sunshine: Human consumption of ancient

solar energy, Climatic Change 61:31‐44

[5] lowtech: www.lowtechmagazine.com The article in dutch on this website:

https://www.lowtechmagazine.be/2015/12/hernieuwbare-energie-vreet-ruimte.html

4‐3

[1] J.R.Mc Neill, Something New Under the Sun: An Environmental History of

the Twentieth‐Century World. 2000, revised 2008

[2] The energetic metabolism of the European Union and the United States

decadal energy input time‐series with an emphasis on biomass. Haberl H, et

all, (2006) J Ind Ecol 10(4):151–171 .

[3] Energy use per working hour: calculating the contribution of labor to

manufacturing energy use.

Teresa W.Zhang and David A. Dornfeld page 189 in proceedings CIRP

conference on life cycle engineering, Tokyo 2007

[4] Is Labor a Suitable Input in LCA + DEA Studies? Insights on the Combined

Use of Economic, Environmental and Social Parameters Diego Iribarren and

Ian Vázquez‐Rowe, Social Sciences journal, 2013, 2, 114–130;

[5] An input–output based framework to evaluate human labour in life cycle

assessment

Rugani, B., et all, 2012 Int J Life Cycle Assess (2012) 17:795–812

[6] The EROI of agriculture and its use by the Via Campesina, Joan Martinez‐

Alier (2011) The Journal of Peasant Studies, 38:1, 145‐160.

[7] Effects of industrial agriculture on global warming and the potential of

small‐scale agroecological techniques to reverse those effects, A report to Via

Campesina, by The New World Agriculture and Ecology Group, (November 20,

2009), Coordinator John Vandermeer, Gerald Smith, Ivette Perfecto and

Eileen Quintero

[8] Alan Weisman, Countdown. Our Last, Best Hope for a Future on Earth?

2014

[9] Nederlands:

http://www.lowtechmagazine.be/2011/05/fietsmachines.html

English: https://www.lowtechmagazine.com/2011/05/pedal-powered-farms-and-factories.html

4‐4

[1] zie vorige hoofdstuk

[2] Frontinus’ legacy – Essays on Frontinus’ de aquis urbis Romae D.R.

Blackman and A.T. Hodge 2001

[3] Vewin 2009

http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Kerngegevens%20drinkwater%202009.pdf

[4] Gerbens‐Leenes, P.W., Natural resource use for food. Proefschrift RUG

2006: Groningen Universiteit. ISBN 90‐367‐2868‐1

[5] closing cycles calculation tool, on the basis of Embodied land:

www.maxergy.org

4‐5

[1] Circular Energy: the missing link, paper for Exergy, LCA&Sustainability

conference, ELCAS 5, Nisyros Greece, 9‐11 July 2017. accesible via:

https://www.researchgate.net/publication/318318419_Closing_Cycles_Circular_Energy_the_missing_link

[2] Quantifying the quality loss and resource efficiency of recycling by means

of exergy analysis, S.H. Amini, J.A.M. Remmerswaal, M.B. Castro, M.A. Reuter,

Journal of Cleaner Production 15 (2007) 907‐913

[3] see the website www.maxergy.org , (downloads)

[4] Carrying capacity based environmental impact assessment of Building Integrated

Photovoltaics, chapter 8 , PhD thesis Michiel Ritzen: “Environmental impact assessment of Building Integrated Photovoltaics” , 2017, https://pure.tue.nl/ws/files/77700210/20171012_Ritzen.pdf

4‐6

[1] Further reading: MAXergy: www.maxergy.org

[2] Rovers R.,et all, Closing Cycles: Circular Energy, the missing link, 5 th

International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop &

Symposium (ELCAS5), 09 ‐11 July, 2017, NISYROS – GREECE.

https://www.researchgate.net/publication/318318419_Closing_Cycles_Circular_Energy_the_missing_link

[3] gypsum: see doc under 4 at http://www.maxergy.org/research-questions/

[4] Odum: Environmental accounting, Emergy and environmental decision

making: http://dieoff.com/emergy.pdf , 1996.

en

http://www.mnforsustain.org/energy_ecology_economics_odum_ht_1973.htm

[5] SREX: Long‐term research programme financed by the Dutch Government

(EOSLT03029) Exploring the exergy principle for spatial planning. Universities

of Groningen, Delft and Wageningen(Zuyd). http://www.exergieplanning.nl/

(in Dutch) isbn‐13: 978‐90‐5269‐399‐6

[6] IMDEP: Innovatieve (materiaal) concepten voor duurzame en energie

leverende producten in de gebouwde omgeving van morgen “De gebouwschil

van de toekomst” Rapport 2.1.12: MAXergy berekeningen SWB5G t.o.v. hout,

staal en aluminium

Balken uit Hout‐Bamboe‐Staal‐Aluminium, Jos Houben, 29032016,

http://www.maxergy.org/downloads/ (in Dutch)

[7] Wooden nails: https://www.beck-lignoloc.com/en

4‐7

[1] Evaluation of 0-materials house design, Paper PLEA Conference 2012, https://www.researchgate.net/publication/271270040_Evaluation_of_0-materials_house_design

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/04/twee-derde-van-alle-woningen-eengezinswoning

[3] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0035-energieverbruik-door-de-huishoudens

[4] Resources are not equal: Exploring ranking not weighting, Rovers R. 2012

Journal: International Journal of Sustainable Building Technology and Urban

Development Volume 3, Issue 4, December 2012, pages 270‐276

[5] Food and land use. The influence of consumption patterns on the use of

agricultural resources

Winnie Gerbens‐Leenes*, Sanderine Nonhebel Center for Energy and

Environmental Studies (IVEM), University of Groningen, Nijenborg 4, 9747 AG,

Groningen, The Netherlands Received 12 October 2004;

[6] De MAXergy methode, zie uitwerking Embodied Land van multicrystalijne

zonnepaneel te downloaden van de website: http://www.maxergy.org/tool-data/ (onderaan)

[7] Confessions of an Eco‐Sinner: Tracking Down the Sources of My Stuff

Paperback – October 1, 2009 Fred Pearce.

[8] No impact man: boek: https://www.amazon.com/No%E2%80%90Impact%E2%80%90Man%E2%80%90Adventures%E2%80%90Discoveries/dp/0312429835

docu: http://www.dailymotion.com/video/x3njbr3

webpage: http://colinbeavan.com/

4‐8

[1] Friedmann blog http://energyskeptic.com/2017/limits-to-growth-2016-united-nations-report-provides-best-evidence-yet/

[2] UN report page: http://www.resourcepanel.org/reports/global-material-flows-and-resource-productivity-database-link

[3] Kaapstad water tekort: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongekend-harde-maatregelen-in-kaapstad-nog-even-en-er-komt-geen-water-meer-uit-de-kraan~bd5a985e/

en https://nos.nl/op3/artikel/2214867-in-kaapstad-dragen-ze-hun-kleren-tot-ze-beginnen-te-stinken.html

[4] pv op zee https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2017/03/21/energie-op-water-in-een-stroomversnelling

[5] Enerkite airborne wind: http://www.enerkite.de/technologie

en EROI: http://euanmearns.com/the-eroei-of-high-altitude-wind-power/

[6] Engels dorp met airborne wind::

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4544542/Kites-power-5-000-British-homes-2020.html

[7] Zand, Sand Wars, by Denis Delestrac: TED talk Delestrac:

https://www.youtube.com/watch?v=VOXikTyZxPA

full documentary, (in German):

https://www.youtube.com/watch?v=UGyjZnugAsQ

[8] Ocean resources: http://www.waterencyclopedia.com/Mi-Oc/Mineral-Resources-from-the-Ocean.html

[9] Deep sea mining: https://www.huffingtonpost.com/entry/deep-sea-mining-new-threa_b_8334428?guccounter=1

[10] Circular Energy: the missing link, R.Rovers, M.Ritzen, J.Houben, V.Rovers,

paper for Exergy, LCA&Sustainability conference, ELCAS 5, Nisyros Greece, 9‐

11 July 2017. accesible via:

https://www.researchgate.net/publication/318318419_Closing_Cycles_Circular_Energy_the_missing_link

PART V

5‐1

[1] Hansen, James E. Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming

Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity. 2009

[2] F.H. King (Vertaling en bewerking: Sietz Leeflang), Vierduizend jaar

kringloop landbouw. Verslag van een reis in 1909 door China, Korea en Japan.

2011.

5‐2

[1] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0036-huishoudelijk-energieverbruik-per-inwoner

[2] iiSBE (2017) CO2 explorations for the Built environment, iiSBE Academic

Forum publications, conference presentation COP22 Marrakesh, November

2016, www.buildingscarbonbudget.org .

5‐3

[1] animatie van Radar: https://www.youtube.com/watch?v=7m05ZI6jvxs

UK : https://positivemoney.org/what-we-do/magic-money-tree/

https://www.youtube.com/watch?v=JG5c8nhR3LE

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf

[2] earth overshoot day: https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

per country: https://www.footprintnetwork.org/

[3] That was the some years ago. Currently some Asia pacific countries have moved up: Download the most recent excell list here: http://happyplanetindex.org/about

5‐4

[1] http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report.html

[2]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_welfare_and_ecological_footprint_sustainability.jpg

a flow chart showing results over a larger period can be found here:

https://www.thenaturalstep.de/challenge/human-development-index/

Cuba has dropped a bit, due to unreliable data on income recently.

[3] dat was in 2008, in 2012 stonden ze nog steeds 12e, in 2016 bij gebrek aan

data niet in de lijst. De 2012 lijst is hier te vinden:

https://neweconomics.org/2012/06/happy-planet-index-2012-report

[4] read more about the special period at ecosur:

http://www.english.ecosur.org/index.php/chapter-1-prelude and

http://www.english.ecosur.org/index.php/when-the-flow-of-oil-stopped

[5] https://cubanismo.be/nl/shop/cuba-revolutie-met-een-groen-hart

[6] https://www.theguardian.com/world/2016/nov/26/fidel-castro-obituary

[7] part 1: https://www.youtube.com/watch?v=ia7jMgTWh14

part 2: https://www.youtube.com/watch?v=LRPkpiGiuOM

[8] book:

https://www.goodreads.com/book/show/723914 . History_Will_Absolve_Me

online: https://www.marxists.org/history/cuba/archive/castro/1953/10/16.htm

[9] L. Delputte, Cuba na Castro. 2009

5‐5

[1] book: https://www.goodreads.com/book/show/723914. History_Will_Absolve_Me

online: https://www.marxists.org/history/cuba/archive/castro/1953/10/16.htm

[2] L. Delputte, Cuba na Castro. 2009

[3] https://www.swissinfo.ch/eng/melting-point_swiss-glaciers-shrink-further-after-extreme-2018-weather/44480182

https://www.independent.co.uk/environment/earth-ice-melting-glaciers-disappearing-glacier-los-glaciares-national-park-us-geological-survey-a7730466.html

[4] https://www.theguardian.com/environment/datablog/2017/jan/19/carbon-countdown-clock-how-much-of-the-worlds-carbon-budget-have-we-spent?CMP=twt_a-environment_b-gdneco

[5] www.buildingscarbonbudget.org

[6] meer info op http://www.english.ecosur.org/

[7] http://www.climatechangenews.com/2012/05/02/countdown-to-rio20-fidel-castros-1992-speech/

https://www.youtube.com/watch?v=mZbt3Ar5v6Y

[8]https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/apr/16/suzanne-moore-action-for-happiness

http://thepsychreport.com/conversations/materially-false-qa-tim-kasser-pursuit-good-goods/

[9] see the video of his speech at SBE16 Malmo here: https://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-City-Development-2016/Keynote-speaker-videos.html

[10]

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/germany_2050_a_greenhouse_gas_neutral_country_langfassung.pdf

LinkedInFacebookShare