(blijven) Zwelgen in (Kern) energie..

In het kader van eindejaarsvuurwerk, dan maar eens kernenergie bij de kop gepakt. Want dat is weer helemaal terug. De discussie over kernenergie is weer losgebarsten. Dat kan, maar dan moeten wel de goede argumenten gehanteerd worden. Tot nu toe blijven die hangen in voor een nadelen van de kernenergie zelf. Maar de vraag waarom er zogenaamd kerncentrales nodig zijn wordt niet gesteld. Dat is namelijk niet om klimaatopwarming tegen te gaan. Wat er feitelijk aan de hand is dat we weigeren ons aan te passen aan de beperkte capaciteit van het systeem aarde om 7 miljard en straks 10 miljard mensen te laten zwelgen in luxe. En dat we dus alles uit de kast willen halen om die droom in stand te houden. Het gaat niet om klimaatopwarming , maar het redden van onze onevenredige luxe. Als dat helder en eerlijk gezegd wordt, geen probleem, maar het wordt verzwegen. Dat leidt tot een vlucht vooruit, de zucht naar technologie die alles kan oplossen. Het woord ‘eco-modernisten’ valt, of soms ‘ecotech’. Daar zou het bij passen, die kernenergie. Me hoela. Dat is de nieuwste sekte die mensen zand in de ogen strooit en laat geloven dat alles technisch oplosbaar is. Het is de beweging doe ooit beweerde dat een wolf in Nederland het teken was dat de natuur herstelde. Het is juist zelf een wolf in schaapskleren, een kernenergie-lobby maar dan verpakt als moderne denkers, met het misbruik van het woordje eco ervoor geplakt.

Wat zij willen is bij wijze van spreken iedereen een wasdroger aangesloten op het internet, en daarvoor kernenergie bouwen om die aan te drijven. In plaats van die was gewoon buiten hangen en de zon en wind zijn werk direct laten doen. Overigens geldt dat ook voor windparken. Als voorbeeld : om alle wasdrogers in Nederland ( 4x per week, bij 100% penetratie) hun werk te laten doen zijn meer dan 600 windturbines van 2 MW op land nodig. [x] Laat staan als we de hele wereld aan de wasdrogers willen helpen. Om maar aan te geven wat de onzin is waar we ons mee bezig houden. Eerst eens al die onzin de deur uit, zoals ook waterbedden, elektrische deurbellen, terrasverwarmers en vele andere gadgets, voor dat we over kernenergie gaan praten.

En bij dit alles geldt dus: bij iedere oplossing moet gevraagd worden of het kan worden opgeschaald voor 7 of straks 10 miljard mensen , want waarom zouden alleen wij, de rijken er recht op hebben, anders zijn we alleen on zelfgenoegzame hachje aan het redden en teren op de bronnen van anderen.

Overigens, Kernenergie is niet zonder CO2 emissies. Winning en behandeling van uranium, bouw van kerncentrales en opruimen van de rotzooi kost ook energie CO2 emissies. IPCC, die voor kernenergie pleit in haar laatste rapport over de risico’s van meer dan 1,5 graad opwarming, laat nota bene zelf zien in haar assessment van 2014 dat die emissies in dezelfde orde liggen als Zon en wind energie: Dus CO2 emissies reductie, tov zon en wind is geen doorslaggevend argument. Hoogstens de constantere aanvoer van energie, maar dat is nu juist ook weer het grootste nadeel: als er zon en wind energie genoeg is dan valt een kerncentrale moeilijk omlaag te schakelen, waardoor we straks toch gewoon alles op Kernenergie draaien, Met, de nadelen als veiligheid en opslag op de koop toe.

Veel belangrijker argument, en zelden gehoord, is dat we in feite geen energieprobleem hebben, zoals het voorgaande al aangeeft. We hebben een materiaal probleem. Energie is er genoeg, van allerlei soort, maar het zijn de materialen die hier de doorslag geven: Zonder materialen geen energieconversies of distributie, of zelfs toepassing. En die materialen kant wordt nu steeds vergeten. Terwijl (stromings-) Energie ongelimiteerd beschikbaar is , zijn materialen uitsluitend vanuit de aarde te leveren, en dus eindig. Dat wil zeggen, de geconcentreerde versies, en als ze niet geconcentreerd zijn kost het enorm vele energie om ze te verzamelen., waarvoor dan weer materialen nodig zijn. En die voorraden raken sterk verdund en kosten dus steeds meer energie om ze in te zetten.*

We zijn dus bezig met een energieprobleem op te lossen, maar vergeten dat materialen de limiterende factor zijn in onze samenleving. En we staan nog maar aan het begin daarvan, het aantal auto’s wereldwijd gaat nog met een factor 3 toenemen bijvoorbeeld, als de welvaart in grote delen van de wereld groeit, en dat doet ze, ondanks dat dat niet altijd uit de verslaggeving blijkt.

De mensheid lost problemen niet op, maar als het lastig wordt schuift ze op naar een andere bron en techniek, tot die weer lastig wordt, en zo door, tot het een keer ophoudt en er niks meer over is, terwijl klimaat en biodiversiteit onderweg het loodje hebben gelegd. Daar geef ik vele voorbeelden van in mijn boek Gebroken Kringlopen.

Alles waarvoor we in de jaren zestig , zeventig en zelfs tachtig gevochten hebben om het tegen te houden, omdat we dachten dat het niet slim was, kiepen we nu overboord omdat we ons door de industrie hebben laten verleiden tot willoze consumenten, onze energievraag hebben opgeschroefd tot ongekende hoogten en nu ach en wee roepen als we dat weer zouden kwijt raken.

En daarom onze principes , en natuurwetten, overboord gooien.

Ben er nu nog meer van overtuigd dat we het in destijds bij het juiste eind hadden. Dat we aanvoelden dat het anders moest. En nu , omdat we door het Anglo-Amerikaans liberalisme verslaafd zijn gemaakt aan kopen en consumeren, de kleren van de keizer niet meer zien. We zijn blind, en slaafs, en laten ons verder meevoeren in deze spiraal van zwelgen .

En ja, misschien gaat het goed, met die kernenergie. Maar wat dan, het zal nooit genoeg zijn…. Als we eenmaal die centrales hebben, en het gaat twintig jaar zonder ongelukken, dan gaan we er drie keer zoveel moeten bouwen, en dan nog eens drie keer zoveel. Want een alternatief is er dan niet meer. Er is geen reëel zicht op een andere energiebron of proces dat ons nog meer gaat opleveren.

Het is dus een vlucht vooruit, van een stel blinde kippen. In plaats van het fatsoenlijk te regelen, en te leven binnen de grenzen van wat een eindig systeem kan leveren. Of zoals David Attenborough het stelde: “Anyone who believes in indefinite growth on a physically finite planet is either mad, or an economist.”

Kernenergie overwegen? Prima, maar dan wel wel met de juiste argumenten en beschouwingen. En niet de hele discussie zogenaamd framen alsof we slechts keus hebben tussen een klimaat-doem- scenario of kernenergie-scenario. Dat is hoe we al decennia om de tuin geleid worden, en tot consumeren aangezet worden.

LinkedInFacebookShare

admin