800.000 ha nodig voor materialen.

HoHo, er is ook nog 800.000 ha nodig voor materialen.

Ons land is klein en dichtbevolkt. Dus is er een discussie over hoe we dat land willen of moeten gebruiken. Op een volhoudbare manier. Recent was er de studie van het PBL. En dat land moeten we delen: voor vervoer, voor wonen voor natuur, en voor voedsel. Er gaan momenteel veel plannen rond, oa rond kringloop landbouw, waterhuishouding, en ook vanwege discussie over woningen bouwen in het groen, en velden vol leggen met zonnepanelen ja dan nee. Dus iedereen is aan het herinrichten, en aan het plannen maken, en nieuwe ministeries aan het bedenken die dat moeten vormgeven. Maar HoHo, niet zo snel. Wat nog volledig buiten beeld blijft, is het land nodig om grondstoffen te groeien. Er is namelijk ook een materiaaltransitie noodzakelijk, en al aan de gang. De energietransitie verschuift het probleem naar materialen: voor de bouw van een compleet nieuw energiesysteem, voor het vervangen van alle auto’s, voor het elektrificeren van woningen en reduceren van de energievraag ervan door isoleren, renoveren en driedubbelglas. En nog veel meer wensen, als we de technologie optimisten mogen geloven.

En dat kost materialen maar ook weer veel energie om die materialen te produceren. Voor wat betreft de bouw is duidelijk dat dat richting biobased bouwen moet. Zelfs het IPCC verkondigt reeds dat staal en beton voor de bouw afgebouwd moet worden ten faveure van biobased ofwel hergroeibare materialen. Met biobased bouwen is zowel de materie hernieuwbaar ( zelfde transitie als energie) en is de energiebelasting van produceren cq bewerken een stuk lager. Dat komt omdat die materialen direct door zonne-energie geproduceerd worden, namelijk op het land. En daarvoor, u raad het al, is dus land nodig. Een grove berekening laat zien dat voor een woning volledig uit biobased materialen de opbrengst van zon 800 m2 nodig is per m2 te bouwen vloeroppervlak. ( voor ‘volhoudbaar’ verbouwd hout, bamboe, vlas hennep, stro etc.) Voor een woning van 100 m2 is dat dus de opbrengst van 8 hectare. Eenmalig. En dat zal best nog wat effectiever kunnen, en er is wat dubbelgebruik mogelijk, maar als we dat omrekenen naar 100.000 woningen per jaar van 100 m2, is daarvoor 800.000 hectare nodig. Jaarlijks. En vooral bos. Nou komt dat laatste goed uit, we hebben meer natuur en bossen nodig, en de meest effectieve vorm van landbouw zijn voedselbossen, dus daar kan een mooie combinatie uit ontstaan, met een geheel nieuwe landschap. Maar wel even die materiaal-hectaren meenemen in de plannen aub.

Ronald Rovers Waalre april 2021

Deze ‘brief’ is aan divers kranten aangeboden maar niet geplaatst. Jammer , want het gaat over een aanzienlijk effect dat niet wordt meegenomen

LinkedInFacebookShare

admin