7 valkuilen bij het komende Klimaat debat

Geachte Fractievoorzitters,

onderstaande overwegingen helpen wellicht bij het evalueren van alle voorgestelde klimaatmaatregelen.

 

1 Door het jaarlijks extra installeren van zonnepanelen neemt de CO2 uitstoot toe . Dat komt doordat zonnepanelen ca 3 jaar nodig hebben om hun productie CO2 te compenseren. Als er dus ieder jaar meer zonnepanelen geïnstalleerd worden als het jaar ervoor, is die productie nog niet gecompenseerd, en komt er weer nieuwe (productie) CO2 bij. Dat blijft zo lang we zonnepanelen uitbreiden, en effectief kan het dus 10 tot 15 jaar duren eer er netto resultaat is. [1]

2 Doordat de windparken productie opgekocht (gekaapt) wordt door bedrijven, (zoals Google datacentrum Groningen) , is er netto geen CO2 reductie. Immers die gaat naar extra cq nieuw energiegebruik, en heeft geen enkel effect op reductie van het dagelijks verbruik. Immers het gaat uitsluitend naar nieuw en meer commercieel verbruik. Bovendien daalt daardoor de prijs van CO2 emissierechten , want die komen er meer op de markt.

3 We gaan onevenredig veel windmolens moeten bouwen, als we niet eerst het ‘feest’ gebruik aanpakken. Bijvoorbeeld: Als ieder gezin een wasdroger zou hebben, dan zijn er meer dan 500 windturbines op land nodig om die van (hernieuwbare) energie te voorzien . Terwijl als de was buiten wordt opgehangen de wind direct zijn werk kan doen, zonder dure turbines. Grote aantallen windturbines zijn ook nodig voor waterbedden, elektrische deurbellen, bladblazers, terrasverwarmers, etc. [2]

4 Energie oplossingen verplaatsen de impact naar materialen, met een enorm rebound effect. We kunnen dan ook de nodige problemen aan de grondstoffen kant gaan verwachten, als we die impact niet van begin af meenemen. Voorbeeld: er is nog genoeg koper, maar de ertsen raken steeds minder verzadigd: het is al van soms 12 % terug naar minder dan 1 %. Een volgende halvering betekent 3 tot 4 maal zoveel energie voor dezelfde hoeveelheid koper. [3]

5 Als we nu een CO2 tax invoeren , zonder uitputting van materialen mee te nemen, zal voor CO2 reductie worden teruggegrepen op biobased materialen . Op zich goed , maar dat kan volledig uit de hand lopen, zeker als voor bijvoorbeeld hout negatieve emissies mogen worden gerekend. Een aanslag op bossen ligt voor de hand, met wereldwijd grootscheepse ontbossing als gevolg.

6 Een nul-energiewoning klinkt goed. En presteert inderdaad na een aantal jaren emissieloos. Maar het gaat niet om 1 woning, maar om de hele voorraad. En als we de materiaal investeringen om alle woningen (geheel) te renoveren optellen, komen we al boven het resterend CO2 emissie budget voor 1,5 graad opwarming uit (vanwege de materialen inzet) . Er moet steeds op systeem niveau gerekend worden, niet in individuele oplossingen. Dat geldt ook voor elektrische auto’s, en andere toepassingen. [4]

7 ieder nieuw gebouw draagt bij aan klimaatverandering, vanwege de emissies van de materiaal productie. De woningbouwopgave zal dan ook contra productief werken mbt CO2 emissies, zelfs als het nul-energiewoningen zijn. (zie onder 6). De bouwopgave zal dan ook kritisch bekeken moeten worden. [5]

Kortom: Focus op vermijden energiegebruik, neem materiaal (‘embodied’) energie mee in de berekeningen, evalueer niet op product maar op systeem/landelijk niveau, en vooral: vraag om de CO2 emissiegrafiek waarin de effecten van alle maatregelen cumulatief , landelijk, en in de tijd, zijn uitgezet, incl. materiaal emissies.

hoogachtend,

Ronald Rovers, auteur ”Gebroken Kringlopen” , naar een volhoudbaar gebruik van bronnen

Waalre,  r.rovers@sustainablebuilding.info

 

De onderwerpen zij uitgebreid geanalyseerd in het recente boek: Gebroken Kringlopen, van uitgeverij Eburon: https://eburon.nl/product/gebroken-kringlopen/

Meer info ook in deze artikelen:

[1] http://ronaldrovers.nl/zonnepanelen-doen-co2-emissies-stijgen-eroi/

[2] http://ronaldrovers.nl/de-windmolen-index/

[3] http://ronaldrovers.nl/het-boek-gebroken-kringlopen-bill-gates-en-roslingroser/

[4] zie hfst 3.1 bij: http://www.buildingscarbonbudget.org/

en http://ronaldrovers.nl/hybride-versus-0-energie-nom-aanpak-2/

[5] http://ronaldrovers.nl/de-woningbouw-opgave-12-500-per-jaar/

LinkedInFacebookShare

admin